JAN BASISTY

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

Absolwent LO im. Oswalda Balzera w Zakopanem (1973), mgr prawa Wydz. Prawa i Administracji UJ w Krakowie (1978). 1982-84 aplikacja radcowska. Zrzeszony w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Od 1984-2003 koordynator radców prawnych w Hucie im. T. Sendzimira. Od 2003 r. indywidualna działalność w Kancelarii Radcy Prawnego.

Absolwent LO im. Oswalda Balzera w Zakopanem (1973), mgr prawa na Wydz. Prawa i Administracji UJ w Krakowie (1978), w latach 1979-84 gł. specjalista w Dziale Kadr w Hucie im. W. Lenina w Krakowie, aplikacja radcowska zakończona egzaminem państwowym (1982-84). Zrzeszony w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. W 1982 r. członek założyciel Spółdzielni Mieszkaniowej Oświecenia w Krakowie. Od 1984-2003 radca prawny – koordynator w Hucie im. W. Lenina (po zmianie nazwy Huta im. T. Sendzimira, a następnie po przekształceniach właścicielskich ArcelorMittal Poland S.A). W okresie od 2003 r. do czerwca 2008 r. kontynuowanie obsługi prawnej ArcelorMittal Poland S.A przez założoną spółkę Partnerską, pod nazwą Kancelaria Radców Prawnych Basisty i Partnerzy, którą zarządzał do dnia zakończenia działalności przez tę spółkę w związku ze zmianami organizacyjnymi ArcelorMittal Poland S.A (lipiec 2008 r.). Od 2003 r. własna indywidualna działalność w Kancelarii Radcy Prawnego.

W całym okresie działalności obsługa prawna wielu firm prowadzących dzielność gospodarczą: przemysłową, handlową, świadczeń zdrowotnych i szpitalnianych, usługową, wytwórcza, spółdzielczą, budowlaną itd. Współpraca z syndykami postępowań upadłościowych.

Zastępstwa procesowe osób fizycznych w sprawach cywilnych, roszczenie o zapłatę, dochodzenie różnego rodzaju roszczeń odszkodowawczych majątkowych, z tytułu naruszenia dóbr osobistych, zadośćuczynienia za szkody “medyczne”, roszczenia powypadkowe, spadkowe (zapis, zachowek), roszczeń w postępowaniach upadłościowych itd.

Wymieniany i rekomendowany w wiodących opracowaniach nt. rynku obsługi prawnej European Legal 500 oraz European Counsel 3000. Zakończone sukcesem przeprowadzenie dwóch największych w Polsce postępowań układowych oraz fuzji spółek prawa handlowego. Zastępstwa procesowe w licznych sprawach m.in. gospodarczych, cywilnych, spółek prawa handlowego, upadłościowych, praktycznie zakończonych ze skutkiem pozytywnych rozstrzygnięć dla klientów kancelarii.

Pasje: rower górski i narciarstwo (sportowe), taniec towarzyski oraz dynamiczna jazda samochodem. W dalszej kolejności: informatyka, podróże, fotografia, gra na gitarze, muzyka (Metallica, Joe Bonamassa, Rihanna, Nickelback, Green Day, AC/DC, Offspring, Red Hot Chili Peppers, Adele, Led Zeppelin, Eric Clapton).