JAN BASISTY

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

  • doradztwo prawne w całym obszarze zagadnień gospodarczych, zobowiązaniowych korporacyjnych, pracowniczych (opinie-ekspertyzy prawne, porady, konsultacje, informacje)
  • doradztwo prawne w indywidualnych sprawach
  • udzielanie  informacji prawnych
  • sporządzanie  pism procesowe (pozwów, apelacji, sprzeciwów, skarg, zażaleń, wniosków itd.) w sprawach cywilnych, gospodarczych,  z zakresu prawa  pracy, prawa rodzinnego i spadkowego (nabycie spadku, dział spadku, zachowku) rodzinnego, rzeczowego, upadłościowego (zgłaszanie wierzytelności,wniosków o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu lub likwidacji majątku) oraz rejestrowych, itd.
  • odszkodowań  materialnych i z tytułu zadośćuczynienia za krzywdę