JAN BASISTY

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

Opracowywanie ekspertyz i opinii z zakresu prawa handlowego, budowlanego oraz zobowiązań.