JAN BASISTY

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

Upadłość osoby fizycznej (konsumencka) – postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz przedsiębiorcy prowadzącego we własnym imieniu działalność gospodarczą po upływie roku od wykreślenia z rejestru działalności gospodarczej (ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe Dz.U.2017.2344 t.j. z dnia 2017.12.15 art. 491 – art. 491)

Jeżeli masz długi i nie masz już środków na ich spłatę to zapytaj:

 • czy i ty możesz skorzystać z prawa do złożenia wniosku o upadłość konsumencką i jakie są tego skutki,
 • na czym polega “upadłość konsumencka”,
 • jak będziesz spłacać długi po ogłoszeniu upadłości,
 • kiedy i po spełnieniu jakich warunków Sąd umorzy długi bez ich spłaty,
 • co się stanie z twoim majątkiem,
 • czy i na jakich zasadach syndyk masy upadłości będzie ingerował w twój majątek i dochody uzyskane po ogłoszeniu upadłości.

Kancelaria pomoże w przygotowaniu:

 • wniosku o ogłoszenie upadłości,
 • wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych,
 • wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w sprawie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej,
 • oświadczenia o stanie rodziny, majątku, dochodach i źródłach utrzymania,
 • udzieli dalszą pomoc w postępowaniu upadłościowym (po ogłoszeniu upadłości) przed Sądem.