JAN BASISTY

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

  • negocjowanie kontraktów (w zakresie sprzedaży, usług, budownictwa itp.)
  • wszechstronna pomoc prawna w celu uzyskania najkorzystniejszych zapisów kontraktowych
  • przejrzenie i zweryfikowanie umów handlowych dla celów negocjacyjnych
  • rozwiązywanie konfliktów z partnerami handlowymi na gruncie stosowanego prawa
  • rozwiązywanie zaistniałych sytuacji konfliktowych